نظافت منزل پاره وقت

نظافت -منزل- پاره وقت

سرویس نظافت ویژه کوتاه مدت نظافت منزل پاره وقت از مجموعه سرویس های نظافتی مورد نیاز بسیاری از مردم می باشد. نظاف منزل امر بسیار مهمی بوده و تآثیرزیادی در کیفیت زندگی همه گان دارد. هرکدام از ما بنا بر شرایط زندگی وکارخودمان برای تمیز نمودن محل زندگی کار به نحو متفاوتی برنامه ریزی می […]

5روش نظافت سرویس بهداشتی

5 روش نظافت سرویس بهداشتی

نظافت سرویس بهداشتی از کارهایی مهمی است که رسیدگی به آن ازاهمیت ویژه‌ایبرای همگان  برخورداراست. سرویس بهداشتی با توجه به این که بسیار آلوده است، نظافت آن هم به مراتب از جاهای دیگر منزل دشوارترمیباشد. شما حتی بدون استفاده موادشوینده قوی سنگ توالت می‌توان با روش‌های خانگی به از بین بردن جرم کاسه توالت اقدام […]